Ministerul Educației Naționale (MEN) a aprobat criteriile de selecție pentru liceele care pot deveni Centre de Excelență în Tehnologia Informației (CETI), în cadrul proiectului „Promovarea și susținerea excelenței în educație prin dezvoltarea competențelor în disciplina Tehnologia Informației”.

Proiectul are ca obiectiv asigurarea condițiilor optime de pregătire și dezvoltare a elevilor din clasele IX – XIII, capabili de performanțe înalte, prin înființarea și operaționalizarea a 60 de Centre de Excelență în Tehnologia Informației. Prin intermediul acestui proiect, derulat de Ministerul Educației Naționale cu sprijinul Guvernului Japoniei, fiecare centru va beneficia de un laborator IT dotat cu 26 calculatoare performante și o tablă interactivă.

Cum poate beneficia sistemul educațional din Romania de colaborarea cu profesori japonezi, prin implementarea unui astfel de proiect?

Proiectul reprezintă o oportunitate de bună practică pentru profesorii de informatică din România, având în vedere know-how-ul japonez în domeniul științei calculatoarelor. Astfel, s-ar ridica nivelul de educație și ar crește competitivitatea elevilor cu rezultate deosebite, prin munca directă cu formatorii japonezi. Diferențierea conținuturilor, a strategiilor didactice în funcție de disponibilitatea, interesele, profilurile de învățare ale elevilor sau cunoașterea strategiilor de predare care se impun în educația copiilor supradotați sunt alte beneficii de care s-ar putea bucura sistemul de învățământ românesc. ,,Se resimte acut nevoia funcționării unor astfel de centre care să acorde elevilor o pregătire avansată, calificată, mai bine focalizată pe aptitudinile și nevoile lor de instruire avansată, prin promovarea unor metode și instrumente pentru depistarea valorilor autentice și stimularea creativității specifice”, a transmis secretarul de stat Ariana Oana Bucur.

Criterii selecție CETI

Selecția liceelor care pot deveni CETI în cadrul acestui proiect se va derula în două faze. Prima va fi realizată de către fiecare Inspectorat Școlar Județean/Municipiu București, iar în faza II selecția se va realiza de către o Comisie Națională de Evaluare stabilită de către MEN. La selecție vor participa unitățile școlare din sistemul public de învățământ care pot asigura condiții optime de funcționare pentru astfel de centre. Pentru a participa la selecția celor 60 centre la nivelul proiectului, unitatea școlară trebuie să trimită către ISJ/ISMB o scrisoare de intenție prin care își asumă un program deschis de minim 10 ore/săptămână adresat copiilor din comunitate, interesați să participe la activități, pe o durata de minim 2 ani de la data punerii în funcțiune a centrului. ,,Activitățile vor fi directe cu copiii, ISJ va aduce la cunoștință școlilor din rețeaua județeană/municipiu programul centrelor selectate, care vor asigura pregătirea elevilor”, precizează biroul de comunicare al Ministerului. De asemenea, fiecare cadru didactic resursă, format în cadrul programului de pregătire asigurat de către partenerul din Japonia, va asigura formarea unui număr de minim 10 profesori la nivel local, pe structura cursului furnizat de către experții japonezi. Aceștia vor fi considerați, la rândul lor, persoane resursă pentru activitatea centrului. Persoanele resursă pot realiza activități de pregătire cu propriii elevi, pe baza cunoștințelor asimilate în cadrul programului de instruire.

Procesul de selecție va avea două etape. Prima etapă va fi realizată de fiecare inspectorat școlar județean/ISMB pe baza a șapte reguli și se va încheia cu desemnarea câte unui centru la nivelul fiecărui județ/sector. Dintre criteriile care vor fi luate în calcul sunt menționate: existența unui centru de excelență, care desfășoară activități de excelență în domeniul IT la nivelul anului școlar 2017-2018, existența profilului matematică-informatică, intensiv informatică și elevi cu rezultate la Olimpiada Națională de Informatică în ultimii 3 ani. Etapa a II-a presupune o evaluare efectuată de o comisie națională, în urma căreia vor fi selectate încă 13 centre la nivel național, din regiunile mai puțin dezvoltate, care obțin cele mai bune punctaje și respectă principiul conform căruia, în fiecare județ, nu pot fi mai mult de două centre.

Unitățile de învățământ preuniversitar din județul Bihor, interesate să depună scrisoarea de intenție și anexele necesare selecției, pot face acest lucru la Inspectoratul Școlar Județean Bihor până în 16 ianuarie, la ora 14. Mai multe detalii despre fazele de selecție și sistemul de punctaj pot fi găsite pe site-ul www.edu.ro.

Larisa Patricia Herlaș