Prelungire apel de selecție

Varianta simpificată

Grupul de Acţiune Locală Bihor de pe lângă Frontiera cu Ungaria anunţă prelungirea, începând cu data de 27 decembrie 2017 a primei sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura M2/6A din Planul de Dezvoltare Locală al GAL BIHOR – Dezvoltarea mediului rural prin srijinirea activităţilor economice (Program finanțat prin PNDR 2014-2020, Măsura 19).

      Data limită de depunere a proiectelor este: 8 ianuarie 2018.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii M2/6A din Planul de Dezvoltare Locală al GAL BIHOR – Dezvoltarea mediului rural prin srijinirea activităţilor economice, sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” distribuit GRATUIT, la sediul asociaţiei sau se pot descărca de pe site-ul www.galbihor.ro .

      Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele

Proiectele se vor depune la sediul Asociaţiei GAL BIHOR, la adresa comuna Borş, satul Borş, nr. 112, judeţul Bihor, de luni până vineri, între orele 08:00 – 12:00.

      Fondurile disponibile.

Fondurile disponibile pentru această măsură sunt de 721.120,64 Euro.

Fondurile disponibile pentru această sesiune sunt de 721.120,64 euro.

Alocare financiară pe componente:

A.   Pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale (de tip start-up)

·         120.000 euro, astfel:

o   70.000 euro – alocat pentru 1 proiect de producţie/ servicii medicale, santitar- veterinare, agroturism şi de agrement

o   50.000 euro – alocat pentru 1 proiect de servicii

B.   Pentru proiectele de investiţii în modernizarea/dezvoltarea întreprinderilor existente

·         601.120,64 euro, astfel:

Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5.000 şi 42.937,19 euro/proiect.

      Valoarea sprijinului nerambursabil

A.     Pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale (de tip start-up):

•        Cuantumul sprijinului este de 50.000 de euro/proiect pentru proiectele de servicii;

•        Cuantumul sprijinului este de 70.000 de euro/proiect în cazul activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare agroturism și de agrement.

Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi nonagricole în zone rurale se va acorda, sub formă de primă, în două tranşe astfel:

•        70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;

•        30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare.

Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 ani si include controlul implementării corecte precum și plata ultimei tranșe. În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate.

B.   Pentru proiectele de modernizare/dezvoltare întreprinderi mici sau micro-întreprinderi non-agricole intensitatatea sprijinului va fi de 70%  pentru cheltuielile eligibile din proiect, respectiv de 90% pentru activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi agroturism, precum şi pentru fermierii care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activităţi neagricole.

Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5.000 Euro şi 42.937,19 Euro.

      Formularul standard al Cererii de finanţare este prezentat în Anexa nr. 1 la Ghidul solicitantului şi sunt disponibile în format electronic, la adresa www.galbihor.ro, secţiunea dedicată M2 – Dezvoltarea mediului rural prin srijinirea activităţilor economice.

      Categoriile de beneficiari eligibili

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin măsura M2/6A sunt:

Ø  Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități neagricole în spațiul rural pentru prima dată (autorizaţi cu statut minim de PFA) Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;

Ø  Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin; (start-ups)

Ø  Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups)

Ø  Micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din spațiul rural;

Ø  Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în categoria microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.

      Date de contact:

Asociaţia GAL BIHOR

417075 Borş, nr. 112

Tel/fax: 0040 – 259 – 316 095

E-mail: galbihor@galbihor.ro

Web: www.galbihor.ro