Grupul de Acţiune Locală Bihor de pe lângă Frontiera cu Ungaria anunţă lansarea, începând cu data de 18 decembrie, a primei sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura M1/6B din Planul de Dezvoltare Locală al GAL BIHOR – Sprijin pentru dezvoltarea echilibrată a comunității GAL BIHOR (Program finanțat prin PNDR 2014-2020, Măsura 19).

Proiectele se vor depune la sediul Asociaţiei GAL BIHOR, de luni până vineri, între orele 08:00 – 12:00, până în 18 ianuarie 2018. Intensitatea sprijinului va fi de 100% pentru investiții negeneratoare de venit și pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică, respectiv de 90% din cheltuielile eligibile din proiect pentru investiții generatoare de venit. Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 10.000 – 200.000 Euro.

Categoriile de beneficiari eligibili

Solicitanţi eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt entități publice (autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora), ONG-uri, aşezăminte culturale, unităţi de cult și uităţi de învăţământ. Reprezentantul legal al comunei poate fi primarul sau înlocuitorul de drept al acestuia, reprezentantul legal al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară fiind preşedintele consiliului de administraţie. Punctul/punctele de lucru, după caz, ale solicitantului trebuie să fie situate în spațiul rural, activitatea desfășurându‐se în spațiul rural.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii M1/6B din Planul de Dezvoltare Locală al GAL BIHOR – Sprijin pentru dezvoltarea echilibrată a comunității GAL BIHOR, sunt cuprinse în ,,Ghidul solicitantului” distribuit gratuit la sediul asociaţiei, sau care se poate descărca de pe site-ul www.galbihor.ro .

Documente Măsura 1:

Apel_selectie_M1_simplificat

Apel_selectie_M1_simplificat_1

Apel_selectie_M1_simplificat_2

Documente Măsura 2:

Apel_selectie_M2_simplificat

Prelungire_apel_selectie_M2_simplificat