Asociația pentru Integrare Teritorială și Dezvoltare ITD ( ITD România) a implementat, în perioada septembrie – noiembrie 2017, proiectul ,,Calitate și egalitate în educație”, finanțat de către Direcția de Dezvoltare și Implementare Proiecte Bihor.

În cadrul proiectului s-au desfășurat două cursuri pentru cadrele didactice, având ca scop îmbunătățirea cunoștințelor și a actului educațional cu privire la cultura/tradițiile rrome, integrarea copiilor defavorizați în școală precum și metode de prevenire a abandonului școlar. La Liceul Teoretic ,,Nicolae Jiga” Tinca a fost susținut cursul ,,Integrarea copiilor defavorizați social în clasă și școală” de către formatorul dr. Rosa Drown din Marea Britanie, curs la care au participat un numar de 29 cadre didactice. Aceștia și-au însușit informații despre integrarea copiilor în clasă, provocările cu care se confruntă profesorii, elevii rromi și părinții acestora, precum și definirea conceptelor de integrare și integrare educațională, probleme de abandon școlar, motive de abandon și ajutor pentru prevenire, prezentarea metodei ,,Nurture” și impactul folosirii acesteia în școală.

Al doilea curs, ,,Rromanipen educational”, a avut loc în noiembrie, fiind susținut de prof. Ionel Cordovan. 35 de cadre didactice au participat activ cu această ocazie și au dobândit cunoștințe despre istoria rromilor, practici, obiceiuri și tradiții rrome, comunicare, discriminarea elevului rrom în școală, înțelegerea diferenței între integrare și asimilare. Participanții au primit un suport de curs – ,,Romanipen Educational” și un Ghid de Conversație Roman – Rrom – Englez – Maghiar.

,,Proiectul implementat de noi s-a încheiat cu cel de-al treilea curs, ,,Școala Părinților” – dupa metoda Educam ASA”, unde au participat 23 de părinți din comunitatea defavorizată social. A fost organizat pentru părinții din comunitatea defavorizată și susținut în cadrul Centrului Social Multifuncțional Tinca de către prof . Florentina Dume”, a specificat Lavinia Lazăr, coordonator proiect. Cursul a ajutat părinții, care au putut afla mai multe informații despre: acordarea atenției și aprecierea, stabilirea limitelor, izolarea și pedepsirea, reguli și limite.

Mădălina Venter