Începând din 13 noiembrie 2017, Grupul de Acţiune Locală Bihor, de pe lângă Frontiera cu Ungaria, anunţă lansarea primei sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura M6/2A din Planul de Dezvoltare Locală al GAL BIHOR – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici și Măsura 4/2B – Sprijin pentru tinerii fermieri, din Strategia de Dezvoltare Locală al GAL BIHOR.

Fondurile disponibile pentru măsură M6/2A sunt de 141.732 Euro, iar pentru măsura 4/2B fondurile fiind de 250.000 Euro. Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL BIHOR, la adresa comuna Borş, satul Borş, nr. 112, județul Bihor, de luni până vineri, între orele 08:00 – 12:00. Proiectul trebuie să fie implementat în aria de acoperire a GAL BIHOR, și să îndeplinească cerințele de conformitate şi eligibilitate menționate în cadrul Ghidului solicitantului aferent măsurii de finanțare. Termenul limită de depunere a cererilor de finanțare pentru această măsură este 13 decembrie 2017.

Totodată, GAL BIHOR anunță că, începând cu data de 27 noiembrie, va fi prima sesiune de cereri de proiecte pentru Măsura M2/6A din Planul de Dezvoltare Locală al GAL BIHOR – Dezvoltarea mediului rural prin sprijinirea activităților economice (Program finanțat prin PNDR 2014 – 2020, Măsura 19). Fondurile disponibile pentru această masură sunt de 721.120,64 Euro. Data limită de depunere a proiectelor este 27 decembrie 2017.

Informații detaliate privind accesarea și derularea Măsurii M6/2A din Planul de Dezvoltare Locală al GAL BIHOR – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici și Măsurii M2/6A din Planul de Dezvoltare Locală al GAL BIHOR – Dezvoltarea mediului rural prin sprijinirea activităților economice, sunt cuprinse în ,,Ghidul solicitantului” distribuit gratuit, la sediul asociației sau se pot descărca de pe site-ul www.galbihor.ro.

Documente Măsura 3:

Apel_selectie_M3_simplificat

Documente Măsura 4:

Apel de selectie M4_2B_GALBIHOR_1_simplificat

Documente Măsura 5:

Apel_selectie_M5_simplificat (1)

Documente Măsura 6:

Apel_selectie_M6_simplificat  

 

Mădălina Venter