Pensiunile care nu au unităţi autorizate pentru servirea mesei sau turoperatorii care vor să ofere turiștilor alimente în gospodăriile tradiţionale pot înfiinţa Punctele Gastronomice Locale. Pentru aceasta este necesară obţinerea documentului de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor.

Potrivit autorităților, în ultima perioadă a crescut cererea privind organizarea unor unităţi de alimentaţie publică de tip familial care să ofere turiştilor preparate tradiționale. În acest sens, Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor propune posibilitatea înființării Punctelor Gastronomice Locale. Acestea trebuie organizate sub forma unei Asociaţii Familiale, Persoană Fizică Autorizată sau Societate Comercială. Meniul trebuie să fie diferit de cel al restaurantelor și să cuprindă o gamă sortimentală restrânsă, două supe sau cirobe, două feluri principale şi tot atâtea feluri de desert, specifice regiunii. Legea spune că metodele de preparare trebuie să fie, pe cât posibil, tradiţionale, alimentele preparate numai de către proprietar sau de către membrii familiei acestuia. În mod obligatoriu, meniul va fi preparat şi oferit spre consum în cursul aceleiaşi zile.

Funcționale începând cu 2018

Pentru înfiinţarea Punctelor Gastronomice Locale, cei interesați trebuie să obţină documentul de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor.  Cererea tip poate fi accesată pe site-ul http:// www.ansvsa.ro/comunicare/campanii-ansvsa/puncte-gastronomice-locale/ sau direct la sediul DSVSA Bihor. ,,Dosarul depus pentru obţinerea înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor urmează să conţină schiţa locului de producere a alimentelor, copie după certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, copie după actul de identitate. Considerăm că înfiinţarea Punctelor Gastronomice Locale va genera dezvoltarea pe orizontală a regiunii respective, prin crearea unor noi locuri de muncă, prin contribuţia locuitorilor din zonă la asigurarea, din producţia proprie, a materiilor prime necesare desfăşurării activităţii acestora şi, implicit, o dezvoltare a turismului la nivel naţional”, spun reprezentanții Autorității. Potrivit acestora, Punctele Gastronomice Locale vor putea funcţiona de anul viitor.