Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor vine în sprijinul angajatorilor,
informându-i că pot beneficia de o sumă în cuantum de 1.125 lei /lunar, pentru fiecare ucenic încadrat.

Ucenicia reprezintă formarea profesională a persoanelor cu vârsta de minim 16 ani, efectuată la locul de muncă, în baza unui contract încheiat pe durata determinată, în temeiul căruia o persoana fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional şi să muncească pentru şi sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice, denumite angajator, care se obligă sa îi asigure plata salariului şi toate condiţiile necesare formării profesionale.

,,Persoanele care doresc să urmeze programe de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă trebuie sǎ depunǎ o cerere în acest sens la AJOFM Bihor. La programele de formare profesionala prin ucenicie sunt admise numai persoanele apte de muncă care au beneficiat de informare şi consiliere privind cariera în condiţiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare. Angajatorul care doreşte să organizeze programe de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă trebuie să încheie un contract de prestări servicii de formare profesională cu un furnizor de formare profesionala autorizat, în cazul în care angajatorul nu are şi calitatea de furnizor de formare profesională” a specificat Békési Csaba, director executiv AJOFM Bihor.

Angajatorii care doresc să organizeze activitaţi de ucenicie au îndatorirea să comunice AJOFM Bihor locurile de muncă vacante care pot fi ocupate prin încheierea de contracte de ucenicie. Pentru acordarea sumelor din bugetul asigurărilor pentru șomaj, angajatorul încheie cu agenția o convenție pentru fiecare contract de ucenicie. Angajatorii care doresc să organizeze activități de ucenicie la locul de muncă pot obţine mai multe informații la sediul AJOFM Bihor din Oradea.