Şedinţa de lucru a Comisiei de Dialog Social a avut loc joi, de la ora 13, în sala mică a Prefecturii Bihor. Un număr de 12 reprezentanţi ai patronatelor, sindicatelor şi serviciilor publice deconcentrate şi-au făcut prezenţa la instituţia Prefectului judeţului Bihor cu această ocazie.

Membrii Comisiei de Dialog Social au fost convocaţi de prefectul judeţului Bihor şi de către preşedintele Consiliului Judeţean Bihor în şedinţă de lucru. Primul punct care s-a regăsit pe ordinea de zi este informarea privind măsurile luate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor în domeniul combaterii muncii fără norme legale, pe parcursul anului 2017, prezentat de Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului. Cel de al doilea punct menţionat pe ordinea de zi a fost diverse.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor, prin persoana lui Marius Rotar, şi-a arătat susţinerea pentru respectarea drepturilor celor ce muncesc şi ,,nu acceptă sub nici o formă desfăşurarea muncii fără forme legale, urmărind cu prioritate eradicarea acesteia prin aplicarea pârghiilor legale”. Astfel, în activitatea inspectorilor de muncă au fost incluse controale la peste 2.300 de unităţi într-un singur an. Alte activităţi desfăşurate de ITM Bihor sunt păstrarea unei evidenţe a contractelor individuale de muncă şi salariaţilor, efectuarea unei statistici a registrelor de evidenţă a zilierilor, înregistrarea de notificări a intenţiei de concediere colectivă sau verificarea domeniului securităţii şi sănătăţii în muncă.

Munca la negru

Expresia uzitată pentru munca fără forme legale este munca ,,la negru” şi reprezintă o activitate desfăşurată în afara cadrului legal reglementat. Potrivit ITM, în judeţul Bihor munca ,,la negru” se întâlneşte cel mai adesea în construcţii, prestări de servicii, comerţ organizat şi neorganizat, stradal, în pieţe, târguri, dar şi în agricultură sau la exploatările forestiere. ,,Angajatul să ştie foarte bine ce pierde dacă lucreză sub această formă, ilegală. Complicitatea între angajator şi angajat trebuie aspru sancţionată”, a spus unul dintre participanţii la şedinţă. ,,Codul muncii prevede sancţiuni pentru cei ce acceptă să muncească fără acte”, a răspuns Marius Rotar, inspector şef ITM Bihor.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor solicită oricărei persoane care are cunoştinţă despre cazuri de muncă ,,la negru” să facă o sesizare adresată instituţiei, prin poştă sau e-mail.