Asociația de Geografie, Turism și Sport desfăşoară, în perioada 26 – 28 octombrie, activităţile incluse în cadrul proiectului „Sănătate, sport și recreere”, finanţat de Consiliul Judeţean Bihor prin Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte.

Proiectul își propune să răspundă nevoilor specifice ale grupului țintă și să promoveaze viața activă prin îmbinarea practicării sportului cu participarea la activități cultural – educative. Prin realizarea activităților proiectului sunt acoperite o serie de necesități specifice grupului țintă, și anume nevoi legate de îmbunătățirea și menținerea stării de sănătatea şi informare privind valorile patrimoniului natural și cultural ale județului Bihor.

,,Printre activitățile desfășurate se numără creşterea gradului de informare a comunităţilor locale din arealul județului Bihor despre posibilitatea participării tinerilor la activități sportive și culturale, identificarea grupului țintă şi organizarea sa în echipe în funcție de interes. Realizarea de activități sportive demonstrative şi vizitarea de către tineri într-un cadru organizat, cu personal de specialitate, a patrimoniului natural și cultural din județul Bihor sunt alte obiective pe care ni le-am propus”, a menţionat Ştefan Baias, coordonatorul de proiect. Cea din urmă activitate se va desfășura în perioada 26 – 28 octombrie, în defileul Crișului Repede, iar tinerii care participă la activitățile menționate vor beneficia de transport, cazare și masă gratuită.

Asociația de Geografie, Turism și Sport a fost înființată în anul 2012 și desfășoară mai multe tipuri de activități, printre care pregătirea sportivă, cu precădere a tinerilor doritori să practice sportul, cărora le asigură participarea la competiții naționale și internaționale. De asemenea, se ocupă de organizarea de competiții sportive în conformitate cu statutele sau regulamentele federațiilor sportive naționale, instruiește membrii activi, simpatizații și populația în sprijinul conservării și protejării mediului ambiant şi desfășoară activități de promovare și educare a tinerilor.