Pe tronsonul de autostradă care traversează situl Natura 2000 ,,Pajiștea Fegernic”, arie protejată aflată în custodia Consiliului Județean și a Muzeului Țării Crișurilor, a fost eliberat aviz favorabil cu respectarea unor condiții de mediu.

Condițiile vizează protecția speciei Spermophilus citellus, care se găsește în zona sitului Natura 2000, Pajiștea Fegernic, arie protejată. În calitate de custode al ariei protejate, Consiliul Județean Bihor a emis în urmă cu 4 luni, avizul favorabil. ,,Avizul Consiliului Județean Bihor are nr. 077/06.06.2017 și înregistrat în aceeași zi la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere privitor la Proiectul ,,Autostrada Brașov-Borș, sector Ogra-Borș” a fost acordat condiționat, respectând întru-totul reglementările europene privind protecția mediului înconjurător și legislația națională din domeniu. În consecință, condițiile enumerate în Aviz atrag atenția asupra necesității respectării legislației în vigoare, și nici într-un caz nu trebuie considerate un impediment în calea construcției tronsonului ce traversează județul Bihor”, susține Șimon Adrian, purtătorul de cuvânt al Consiliului Județean Bihor.

Recomandări transmise de membrii Comitetului Consultativ al sitului Natura 2000

În cadrul proiectului ,,Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului Județean Bihor și a Muzeului Țării Crișurilor asupra principalelor sectoare economice”, proiect cu finanțare europeană, s-a prezentat un raport de evaluare a biodiversității. Avizul, deși condiționat, a fost emis în conformitate cu legsilația în vigoare și recomandările transmise de membrii Comitetului Consultativ al sitului Natura 2000. ,,Pentru reducerea intensității impactului este absolut necesară realizarea unui rambleu cu păstrarea unei deschideri de minim 5m și amplasarea unei bariere antizgomot și antivibrații pe tronsonul de austrodară care traversează pajiștea, luându-se în considerare și un buffer de 100m în proximitatea limitelor în care autostrada intersectează situl”, se arartă în Aviz. În ceea ce privește amplasarea plasei de tip rabitz care să împiedice pătrunderea animalelor, aceasta este o condiție obligatorie în Europa, la construirea oricărui proiect de autostradă.