Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor organizează, în perioada octombrie 2017 – februarie 2018, Concursul judeţean ,,Vis de toamnă”, adresat cadrelor didactice şi preşcolarilor din Bihor, sub coordonarea profesorului Nicoleta Fărăianu.

,,Vis de toamnă”, aflat la prima ediţie, doreşte stimularea creativităţii şi expresivităţii unui număr de 350 de preşcolari din grupele de grădiniţă ale unităţilor de învăţământ implicate în proiectul educativ prin realizarea de creaţii plastice şi literare, precum şi cultivarea dragostei şi admiraţiei pentru frumosul din natură. Proiectul nu îi exclude nici pe părinţi, cadre didactice şi membri ai comunităţii, care sunt aşteptaţi să se implice activ în stimularea potenţialului artistic şi creativ al copiilor sau dezvoltarea imaginaţiei acestora prin îmbinarea şi armonizarea culorilor.

,,Concursul judeţean <<Vis de toamnă>> se doreşte a fi o modalitate de a scoate la lumină potenţialul artistic şi creativ al copiilor, cu privire la carcteristicile anotimpului toamna. Toate acestea vor fi evidenţiate prin realizarea de lucrări plastice. Totodată, proiectul va oferi cadrelor didactice posibilitatea de aşi dovedi talentul în compunerea poeziilor, ghicitorilor, povestirilor cu temă legată de anotimpul toamna”, a declarat Nicoleta Fărăianu, inspector şcolar.

Concurs judeţean

Concursul ,,Vis de toamnă” este gratuit, şi are două secţiuni, prima fiind un concurs de pictură pentru preşcolari, în care copiii sunt aşteptaţi să trimită lucrări artistico – plastice, utilizând diferite tehnici şi materiale, unde se va urmări originalitatea şi imaginaţia celor mici. A doua secţiune, de creaţii literare, li se adresează cadrelor didactice, care pot participa cu maxim două opere în proză sau versuri. Ulterior se va face o evaluare internă, finalizată cu înmânarea de diplome, şi una externă, care o să rezide din impactul acţiunilor organizate în comunitate.

Jurizarea va fi lăsată în sarcina unor cadre didactice cu atribuţii în acest sens şi a unui reprezentant al partenerilor, urmând să fie acordate premii I, II, III, menţiuni şi diplome de participare pentru toţi copiii. Fişele de participare pentru preşcolari şi cadre didactice, precum şi regulamentul concursului, pot fi accesate pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor.

De proiectul de educaţie estetică este responsabil inspectorul şcolar general Alin Novac Iuhas, iar printre partenerii oficiali se numără Casa Corpului Didactic Oradea, Biblioteca Judeţeană ,,Gheorghe Şincai”, Şcoala de Arte ,,Francisc Hubic” Oradea, Palatul Copiilor şi Elevilor din oraş şi Uniunea Artiştilor Plastici din România – Filiala Oradea.