Așa cum au solicitat consilierii PNL Bihor, pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de miercuri, de la ora 15, s-au aflat doar proiectele de hotărâre privind acordarea salariilor angajaților din aparatul propriu și din instituțiile subordonate. Cum grupul PNL nu a fost prezent, ședința nu a mai avut loc din lipsă de cvorum, iar angajații riscă să rămână fără salarii pe luna septembrie. Iată ce spune legea cu privire la atribuțiile Consiliului Județean:

“Art. 91, alin 1, lit. d) stipulează printre atribuțiile Consiliului Județean și atribuțiile privind gestionarea serviciilor publice din subordine. Aceste atribuții au ca temei, ca unic act juridic numai hotărârile Consiliului Județean Bihor. Totodată, având în vedere prevederile legii speciale în cauză, Art. 11 din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice prevede în mod expres: “Pentru funcţionarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul propriu al Consiliilor Județene, Primării şi Consilii Locale şi din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților”, se arată în comunicatul remis reprezentanților mass media, de biroul de presă al Consiliului Județean.

Cu alte cuvinte, Consiliului Județean adoptă hotărâri și legea specială obligă instituția să stabilească salariile exclusiv prin hotărâre. Doar în baza acesteia, președintele Consiliului Județean poate emite dispoziția de punere în aplicare a acesteia. La Bihor, situația este cu atât mai complicată, cu cât în ultimele 7 ședințe convocate nu s-a luat nicio hotărâre. Și aceasta fie din lipsă de cvorum, prin absenteismul masiv promovat de consilieirii județeni ai PNL, fie prin votul negativ acordat pentru validarea ordinii de zi.