Cursul a adunat 44 de învățători și 21 de profesori, preponderent din școlile de pe Valea Ierului. Au fost vizaţi prin intermediul acestui proiect cu aplicabilitate practică pedagogi care predau în clase unde copiii întâmpină dificultăți în însușirea scrisului și a cititului. ,,Aspectele teoretice ale Metodei Meixner au fost prezentate de către psihologul Adorjan Katalin, iar aplicațiile practice de către experții Fundației Meixner din Budapesta, Kriston Viktória, Sipos Zsóka și Ungár Ágnes”, a declarat directorul adjunct Olimpia Gherman.

Participanții la curs au primit pe lângă diplomele de participare oferite de Fundația Meixner, CCD și UCDMR, și un pachet de manuale și auxiliare care ajută la punerea în practică a cunoștințelor însușite la curs. ,,Organizatorii evenimentului au semnalat faptul că suntem martorii primilor pași ai unei colaborări de succes, având în vedere faptul că și în România, odată cu apariția noii legislații cu privire la copiii cu cerințe educaționale speciale, se găsesc copii cu dislexie-disgrafie, copii cărora le putem aplica metoda Meixner cu rezultate vizibile”, a completat Olimpia Gherman.

Cursul cu tematica ,,Dezvoltarea deprinderilor scris – citit la copii cu deficiențe și cu dislexo-disgrafie cu ajutorul metodei Meixner” a fost spijinit de Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte Bihor, BGA, Asociația ,,Scola Nostra”, Primăria Orașului Săcueni și Sc. Partner Drinks Srl.