Axa prioritară 1 – Protejarea în comun și utilizarea eficientă a valorilor comune și resurselor – cu obiectivul specific, Utilizarea durabilă a patrimoniului natural, istoric și cultural în zona eligibilă, corespunde priorităţii de investiţii – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural. Axa 4 – Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății are priorități de investiții în infrastructura medicală și socială, reducând inegalitățile în ceea ce privește statusul de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul îmbunătățit la serviciile sociale, culturale și recreative și tranziția de la serviciile instituționale la cele comunitare. 

Dintre proiectele Interreg, RO-HU care au reprezentat tema discuțiilor dintre Pásztor Sándor, Pajna Zoltán și Bulcsú László, vicepreședintele Consiliului Județean Hajdú-Bihar amintim “Conservarea, protecția și promovarea naturii de ambele părți ale frontierei româno-ungare” – proiect depus și aflat în evaluare; “Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență”, “Reparații capitale și amenajări interioare, sediu nou Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Amenajări interioare și dotări independente – etapa a II-a”, “Revitalizarea tradițiilor ecvestre din județul Bihor și Hajdú-Bihar”, “Centru cultural euroregional (Băile Felix)” – proiecte aflate în elaborare.